0

News & Blog

2023.11.25up!
New Arrivals

[New Arrival] Hamaguchi Yozo, Hamada Chimei, Hibino Katsuhiko, Maekawa Senpan, Azechi Umetaro, Hiratsuka Unichi, Kawanishi Hide, Kawase Hasui, Asano Takeji and others

2023.11.20up!
News

[News] Munakata Shiko Exhibition (11/20-12/2)

2023.11.11up!
New Arrivals

[New Arrival] Kwase Hasui, Tsuchiya Koitsu, Asano Takeji, Hiroshige, Kuniyoshi, Yoshitoshi, Yoshitora, Kiyochika, Kunisada, Kunitoshi and others

2023.11.04up!
New Arrivals

[New Arrival] Tacho(Yoshikane), Sadahide, Yoshitsuna, Kiyochika, Hiroshige, Toyokuni, Kuniaki, Kawakami Sumio, Nishizawa Tekiho and others

2023.11.01up!
News

[News] The Annual Auction of Antique Books, 2023 (古典籍展観大入札会)

2023.10.26up!
New Arrivals

[New Arrival] Sekino Junichiro & Mabuchi Toru Exhibition

2023.10.21up!
New Arrivals

[New Arrival] Higashiyama Kaii, Hirayama Ikuo, Ogura Yuki, Kayama Matazo, Maekawa Senpan, Hagiwara Hideo, Yoshifuji, Watanabe Tadahisa and others

2023.10.18up!
News

[News] Sekino Junichiro & Mabuchi Toru Exhibition

2023.10.05up!
New Arrivals

[New Arrival] Fujita Tsuguharu (Leonard Foujita), Kumagai Morikazu, Kawakami Sumio, Utagawa Kuniyoshi, Tsukioka Yoshitoshi, Katsushika Hokusai and others

2023.9.30up!
New Arrivals

[New Arrival] Saito Kiyoshi, Fukazawa Yukio, Tanaka Ryohei, Saito Shinichi, Nakamura Naondo, Georges Rouault, “Japanese Alpine Plants” by Inoue Masaharu, etc.

2023.9.22up!
New Arrivals

[New Arrival] Ohara Koson, Watanabe Seitei, Mizuno Toshikata, Mori Masamoto, Domoto Insho, Hayashi Tadaichi, Tokuriki Tomikichiro and others

2023.9.20up!
News

The 33rd Ukyo-e Auction

2023.9.16up!
New Arrivals

[New Arrival] Yokoo Tatsuhiko, Kawase Hasui, Ohara Koson (Shoson), Hiwasaki Takao, Tokuriki Tomikichiro, Kiyochika, Ryua, Kunisato and others

2023.9.09up!
New Arrivals

[New Arrival] Takazawa Keiichi, Kawakami Sumio, Yoshida Toshi, Hiroshige I, Yoshitoshi and others

2023.9.02up!
New Arrivals

[New Arrival] Kuniyoshi, Hiroshige, Utamaro, Chikanobu, Kawase Hasui, Hashiguchi Goyo and others

2023.8.26up!
New Arrivals

[New Arrival] Hamaguchi Yozo, Leonard Foujita, Takehisa Yumeji, Tomimoto Kenkichi and others

2023.8.19up!
New Arrivals

[New Arrival] Clifton Karfu, Hibino Katsuhiko, Arimoto Toshio, Saito Kaoru, Sugiura Hisui and others

2023.8.05up!
New Arrivals

[New Arrival] Hokusai, Hiroshige, Kuniyoshi, Yoshitoshi, Yoshiiku, Yoshitsuya, Saito Kiyoshi and others

2023.8.04up!
News

Announcement of Summer Holidays

2023.7.29up!
New Arrivals

[New Arrival] Mishima Yukio, Shimura Tatsumi, Jan Voss, Clifton Karfu, Azechi Umetaro and Others